Motieven van een valse Profeet

In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Om te bewijzen waarom de Profeet Mohammed ﷺ een ware Profeet is van Allah, moeten we eerst weten wat de motieven zijn van een valse profeet. Om welke reden zou een leugenaar zich voordoen als een profeet? Vaak draait het om geld, macht, aanzien, vrouwen. Als de Profeet Mohammed ﷺ een valse profeet zou zijn, dan had hij op heel wat momenten in zijn leven heel grote kansen die hij kon pakken om o.a. zijn macht te versterken en zijn positie te verstevigen.

Een voorbeeld betreft aanzien/status:

Tijdens de profeetschap van de Profeet Mohammed ﷺ kreeg hij een zoontje (Ibrahim) en hij kwam te overlijden op een jonge leeftijd. En op die zelfde dag als dat zijn zoontje (Ibrahim) overleed, ontstond er een zonsverduistering. De ongelovige Arabieren geloofden in hun cultuur dat een zonsverduistering plaats vindt vanwege het geboren worden of overlijden van een belangrijk persoon.

Als de Profeet Mohammed ﷺ een valse profeet zou zijn geweest, waarom zou hij deze kans dan niet hebben gepakt om te zeggen dat de zonsverduistering plaats vindt vanwege de dood van zijn zoon?

I.p.v. dat, riep hij de mensen op en zei hij dat de zonsverduistering helemaal niks te maken heeft met het overlijden van zijn zoon noch met de geboorte of overlijden van wie dan ook. Hij zei dat het een teken is van Allah en dat als je een zonsverduistering ziet, dat jij je naar het gebed moet haasten. Hij was er dus absoluut niet om de mensen te verbinden met zichzelf, maar aan Allah.

Een voorbeeld betreft geld:

Je zou verwachten dat hij al het geld en rijkdom voor zichzelf houdt en voor zijn naasten en zijn volgelingen uitbuit zoals je ziet bij sekteleiders vandaag de dag. De Zakat (Armenbelasting) en Sadaqa (liefdadigheid) was verboden voor de Profeet Mohammed ﷺ, dus Allah heeft verboden dat de Profeet Mohammed ﷺ elke vorm van armenbelasting of liefdadigheid mocht aannemen, al leed hij honger.

Dat was ook verboden voor zijn familie. De Profeet Mohammed zag zijn kleinzoon (Hassan) een dadel in zijn mond stoppen. Die dadel was bedoelt als liefdadigheid voor de armen. De Profeet Mohammed ﷺ haalde de dadel uit de mond van zijn kleinzoon en zei tegen hem ‘’Dit eten wij niet, dit is niet bestemd voor Mohammed en de familie van Mohammed.’’

Dus de conclusie is dat de Profeet Mohammed ﷺ en zijn familie niet bevoordeelt werden op dit gebied. Tot zijn dood was de Profeet Mohammed ﷺ zo gul gebleven dat zijn erfenis bestond uit 3 muntjes, terwijl hij zelf staatshoofd was van een groot islamitisch rijk. Hij was machtig en kon doen wat hij wilde en hij zag dag in dag uit stapels met geld binnenkomen en dat ging direct er weer uit. Er zijn nog veel meer voorbeelden, bestudeer hiervoor zijn biografie! Het boek: De verzegelde nectar.

De Qor’aan en wonderen:

Praktisch heel Mekka (de stad waar de Profeet Mohammed ﷺ is geboren) was analfabeet. Het was iets bijzonders als iemand kon lezen of schrijven.

Ook de Profeet Mohammed ﷺ was een analfabeet. Hij leefde midden in de woestijn. Noch de Bijbel en de Thora waren in die tijd niet in het Arabisch vertaald. Noch waren er christenen noch joden in de stad Mekka in zijn tijd.

Hoe kon iemand die geen contact zou hebben met Allah en ook niet met de mensen van het boek (de joden en christenen), terwijl hij zelf ook analfabeet is tot in DETAILS de levensverhalen van Mozes, Jezus, Noah en 23 andere Profeten opnoemen in de Qor’aan, met een enorme mate van welbespraaktheid en historische correcte weergave van de feiten. Dit is werkelijk onmogelijk als hij niet de Profeet zou zijn van de Alwijze. Hoe kon een analfabeet midden uit de woestijn de mensen vertellen dat zoet en zout zeewater niet met elkaar mengen.

Hoe kon een analfabeet midden uit de woestijn 1400 jaar geleden al de mensen vertellen dat bijen die honing produceren vrouwtjes zijn en 2 BUIKEN hebben? Dit is recent pas ontdekt door wetenschappers, laat staan 1400 jaar geleden toen die technologie er helemaal niet was.

Zie voor meer wonderen van de Profeet ﷺ de overige artikelen op deze website!